×

Ekologiczne produkty,
tworzone w harmonii z naturą

Biodegradowalne opakowania papierowe oraz ręczniki ze 100 % celulozy. Bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Czytaj więcej

Firma rodzinna (Family business)

Znak Firma Rodzinna to dobra marka, która symbolizuje dobrze ulokowane zaufanie zarówno odbiorców jak i konsumentów produktów firmy nią odznaczonej. Pod tym szyldem kryją się przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny spełniają przynajmniej dwie funkcje w obszarach: własność, nadzór, zarządzanie i praca oraz gdzie przynajmniej jednej z członków rodziny sprawuje funkcje w obszarze własności. Firma rodzinna to też przede wszystkim duma zarówno z produktu końcowego jak i wkładanej w jego powstanie pracy.

Ecolabel

Rozpoznawany na całym świecie europejski znak Ecolabel nadawany jest tylko i wyłącznie produktom i usługom spełniającym najwyższe wymogi środowiskowe przez cały ich cykl życia. Począwszy od pozyskiwania materiałów źródłowych, przez ich przetwarzanie i wreszcie przez produkcję do dystrybucji i składowania. Ecolabel promuje ekologię kołową zachęcając firmy do generowania mniejszych ilości odpadów i dwutlenku węgla na każdym z kroków powstawania, dystrybucji i sprzedaży produktu.

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council czyli FSC jest organizacją non-profit wyznaczającą standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Logo FSC gwarantuje, że produkt je zawierający został wykonany z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł i że cały łańcuch dostaw spełnia ich wysokie standardy jakościowe i ekologiczne. Podczas certyfikacji FSC pod uwagę brane są wszystkie potrzeby i wymogi zarówno gospodarki leśnej jak i rdzennej ludności oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel znany jako Nordic Swan to oficjalny znak ekologiczny krajów Skandynawskich. Rozpoznawany przez 9 na 10 mieszkańców rejonu i brany pod uwagę podczas zakupów przez blisko połowę z nich. Jest to system zrzeszający firmy, które dobrowolnie aplikują o uzyskanie znaku potwierdzającego spełnianie wysokich wymogów środowiskowych i zdrowotnych nakreślone przez Nordic Ecolabelling i ich współudziałowców.

Europejski Zielony Certyfikat

Europejski Zielony Certyfikat i Zielony Certyfikat oraz Euro Eko Certyfikat i Eko Certyfikat to programy, które powstały w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to liczące się programy proekologiczne, które konsekwentnie promują przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów i usług.

Masz jakieś pytania?

Zostaw wiadomość!

Prosimy zaakceptować regulamin